2023. Rendezvények

Támogatás


Kedvezményezett:                Csánig Község Önkormányzata
Megítélt támogatás:              10.314.407,-Ft
Támogatás mértéke:             85%
Megvalósítási időszak:        2017.10.10. - 2018.06.30.
Pályázat kódszáma:              VP-6-7.4.1.1-16
Projekt azonosítószáma:     1774322477

Projekt megnevezése:         Többfunkciós közösségi épület (könyvtár, Szociális iroda, Információs központ (internet, kábel TV) energetikai, külső, belső felújítása

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösség tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

Csánig Község Vas megye 360 fős kistelepülése, amely 2 db önkormányzat által működtetett épülettel rendelkezik. A Faluházon kívül a Többfunkciós épületet melyben található a könyvtár, a szociális iroda, internet terem, falugondnoki iroda, és ez az épület ad helyet a kábel tv központnak is.

Jelenleg az épület rossz állapotú, legnagyobb problémát a vizesedése jelenti.
Az ingatlan jó elhelyezkedésű, ám a kulturált parkolás és akadálymenetes megközelíthetőség még nem biztosított.
Az épület jellemzéséből is látható, hogy jelenlegi formájában egyre nehezebb fenntartani az itt biztosított közösségi és egyéb funkciókat. Meghatározó a könyvtár illetve az előadóterem. Az előbbi működtetését egy fő könyvtáros alkalmazásával biztosítja az önkormányzat.

A könyvtári állomány károsodását megelőzendő, valamint az új könyvek megfelelő elhelyezését biztosítandó is sürgető jelen projekt megvalósítása. A korszerű munkakörülmények kialakítása nem csak az alkalmazottak, hanem a látogatók szempontjából is kulcsfontosságú. A jelenleg vizesedő falak, az elégtelen fűtési rendszer hosszú távon akár egészségügyi kockázatokat is hordozhatnak, melyek felszámolása top prioritást élvez jelen pályázatban. A könyvtár internetpontként is funkcionál. Az előadóterem a község legnagyobb fedett rendezvényhelyszíne, így az ingatlannak eseti jelleggel akár jelentősebb tömeg fogadására is készen kell állnia, mely nem csak a belsőtereket, hanem a külső pl.: parkolási lehetőségeket is érinti.

A további helységekben pedig szociális irodák kaptak helyet. A szociális ügyeket, ehelyütt jelenleg egy fő, főállású személy végzi. Könyvtár látogatottsága kb. heti 25 fő, itt használható az internetpont is. Csánig megragadva a lehetőséget, mint kistelepülés falugondnoki szolgálatot állított fel.

Az önkormányzat felelősséget érezvén:

- a társadalmi hanyatlás megállításában, visszafordításában;
- a falu hátrányainak csökkentésében;
- az itt élők számára az életfeltételek javításában;
- a közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítésében;
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítésében;
- a kedvező gazdasági folyamatok elindításában;
- a települési funkciók bővítésében;
- a közösségfejlesztésben;

E területekhez kapcsolódva a falugondnoki feladatok alapvetően két területre fókuszálnak:

- különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok;
- egyéb, szolgáltatás jellegű feladatok;

A falugondnoki iroda is ebben az épületben található.

 

Projekt szakmai-műszaki tartalma


A projekt megvalósítási helyszíne:                 9654 Csánig Kossuth L. u. 7/A.
A megvalósítási hely helyrajzi száma:            139/2
A telek területe:                                              5497 m2
Jelenlegi beépített alapterület:                       118,79 m2

 

Az 1950-ben, hagyományos szerkezettel készült épület Csánig Kossuth Lajos utca 7/a természetbeni címen található. Hasznos alapterülete 92,59 nm. Külső befoglaló méretei 14,26 m* 8,33 m. Jelenleg az épült korszerűtlen, tetőszerkezete felújításra, fedése és bádogozása cserére szorul. Sem homlokzati- sem mennyezeti hőszigeteléssel nem bír. Nyílászáróinak többsége már kicserélésre került, a szociális irodához tartozó fürdő és bejárat nyílászárója vár még cserére. Gépészete elavult, a fűtés energiahatékonysága, a kor kívánalmainak nem felel meg. A hőszigetelés mellett a vízszigetelés is hiányzik. Jelenleg 11 helyiség található benne. A lábazati falak 25-38 cm-es vastagságban készültek, ragasztott kő burkolattal vannak ellátva.

Az épület fűtéséről gázkonvektorok gondoskodnak.
Az épület a jelenlegi funkciók fenntarthatóságának és gazdaságosabb üzemeltetésének érdekében az alábbi felújítások és fejlesztések szükségesek. Az érintett funkciók változtatása nélkül az előírásoknak megfelelő megközelítés, akadálymentesítés valósul meg, a bejárat átalakításával, és parkoló kialakításával.

Az ingatlanban új fűtési rendszer és kollektoros használati meleg víztermelés valósul meg az energiatakarékosságot és a korszerű megoldások alkalmazását előtérbe helyezve. A megújuló épületgépészet hatékonyságának fokozása érdekében tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere képezi részét jelen pályázatnak.

Az épület lábazata 15cm vastag styrofoam lábazati hőszigetelést kap, emellett pedig utólagos vízszigetelés is megvalósul bitumenes lemezzel, az érintett falszerkezetek elfűrészelésével.

A homlokzat szintén 15cm-es polisztirollemez szigeteléssel kerül burkolásra. A födémen párazáró fóliával, 25cm vastagságú kőzetgyapot szigetelés készül. A tetőfelújítás során, a tartószerkezet nem kerül megbontásra, csupán a lécezés történik. A megmaradó faelemeket utólagosan gomba- és rovarölő, valamint tűzálló szerrel vonják be. A régi cserépfedés helyére új hornyolt cserépfedés kerül, tetőfóliázással, ellenlécezéssel, új lécezésre. A két darab kéményen javítási munkák kivitelezése zajlik, úgymint, fugázás, tetősík felett kisméretű tömör téglából újra rakás és beton fedőkő elhelyezése. A korszerűtlen nyílászárókat, korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók váltják.
Épületgépészeti beruházás elsősorban a roppant energiapazarló és elavult fűtési rendszerre koncentrál. Ennek során a legkorszerűbb, innovációs megoldásként egy kondenzációs, turbós gázkazán váltja a korábbi konvektorokat. A kazánnal együtt Dunaferr radiátorok, termosztatikus szeleppel képezik az új fűtési rendszert, melyet rézcsövek kötnek össze. A kazán feladata a meleg víz előállítása is.

A környezetvédelmi és fenntarthatósági tényezőket figyelembe véve, itt kapcsolódik a tervezett napkollektor a létesítmény még gazdaságosabb üzemeltetéséhez. A víz- illetve villanyrendszerben csak a napkollektor és a gázkazán telepítéséhez szükséges mértékben történik munkavégzés, felújításuk jelen pályázatnak nem képezi részét.

Tekintve, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanban található a község valamennyi közösségi szolgáltatása, így kiemelten fontos, hogy minden ember számára biztosított legyen annak kényelmes, biztonságos és önálló használata. Gondolva itt az egészségkárosodott emberekre, a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra, és az önkormányzat akadálymentesítés iránti elhivatottságára a felújítás és a korszerűsítés tervének elkészítésére ezek figyelembevételével került sor.

A tervezett parkolóban a személybejárathoz legközelebbi parkolóhely-területet kap akadálymenetes parkoló jelölést. Az innen induló közlekedősáv, szilárd, sima felületű burkolattal bír, akárcsak a főbejárat. Az épületen belüli közlekedő folyosók is akadálymentesen megközelíthető kialakításúak lesznek.

Csánig Község Önkormányzata - Magyar