Csánig Község Önkormányzata

9654 Csánig,
Petőfi Sándor u. 2.
Telefon: 708820638
E-mail küldése

Ebösszeírás

2019. július 11., 11:54

FELHÍVÁS

EBÖSSZEÍRÁS

CSÁNIG KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban:Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján Csánig Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Csánig Község Önkormányzata a törvényi kötelezettség alapján 2019. július 31. napjáig eböszeírást végez.

Az adatlapot, illetve az adatkezelési tájékoztatót az önkormányzat minden háztartáshoz eljuttatja, illetve letölthetők a www.csanig.hu weboldalról.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot kell teljes körűen kitöltenie és az ebösszeírási időszak végéig visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módokon:

A kitöltött adatlap visszaküldésnek módjai:

  • postai úton: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoport 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. címre
  • személyesen a hivatal előterében elhelyezett „EBÖSSZEÍRÁS” feliratú dobozba bedobva

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás az igazgatási csoporttól kérhető az alábbi telefonszámon 95/370-101/3.

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Az Ávtv. 42/B 5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.

Kérem, hogy amennyiben nincsen kutyája, akkor a nyilatkozatot küldje vissza.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal előterében, illetve letölthető a www.csanig honlapról.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Kormányrendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.

                                                                                              Csánig Község Önkormányzata

 

Tisztelt Ebtartó!

 

Tájékoztatjuk, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

17/B. §

(3)  Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző szolgáltató állatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.

(4)   A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

(5) Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

(6)   A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén

a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,

b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

(11)   A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi.

(12)   A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Csánig Község Önkormányzata

                Adatkezelési tájékoztató

 

A Csánig Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése értelmében Csánig településen ebösszeírást végez, melynek során személyes adatokat kezel.

Az adatkezelésre vonatkozó információk:

 

Adatkezelő neve:

Csánig Község Önkormányzata

Postai címe:

9654 Csánig, Petőfi S. u. 2.

Email címe:

onkormanyzat@repcenet.hu

Telefonszáma:

06 95 370-101

 

 

Az adatkezelés célja

Csánig településen élő ebtartók, ebtulajdonosok nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4) és a 42/B.§ (1) - (2), (5) pontjaiban előírtak alapján jogszabályi előíráson alapul.

A kezelt adatok köre

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4) pontjában felsorolt adatok (lásd alább a Jogszabályi tájékoztatót).

Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatokat az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatok megismerésére az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai jogosultak.

Jogérvényesítés

 

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

 

Jogszabályi tájékoztató

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

 

42/A. §

 (4) Az ebnyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c)   az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,

d) az eb tartási helyét,

e)  a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

g)  az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,

i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,

k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,

m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

42/B. §  (2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.


A kitöltéshez szükséges adatlap és nyilatkozat kattintásra letölthetőek.

 
« Vissza az előző oldalra!


Csánig Község Önkormányzata - Magyar